שם:
דוא"ל:
פרטים:
הצטרפות לעידכונים חמים
שם: דוא"ל:  
החזר מע"מ בגין חובות אבודים/ דוד קונפורטי, רואה חשבון

המשבר הכלכלי הפוקד בימים אלו את מדינות העולם אינו פוסח לצערנו הרב גם על מדינת ישראל ואנו בטוחים כי כל אחד מכם נוקט בכל הצעדים הדרושים על מנת לעבור את התקופה הקשה באופן המיטבי.

אנו סבורים כי "מחנק האשראי" שנוצר בימים האחרונים בתגובה למשבר הכלכלי יגרום לצערנו הרב למקרים לא מעטים של אי פירעון תשלומים בידי לקוחות ועל כן מצאנו חובה לרענן ולעדכן אתכם, לקוחות יקרים, במסגרת חוזר זה בכל הקשור לסוגית "מע"מ בגין חובות אבודים".

בשנת 1999 נפל דבר בישראל ובית המשפט העליון פסק (רשת "אלקה אחזקות בע"מ), בניגוד לעמדת רשויות המס, כי על רשויות מע"מ להשיב את המע"מ המהווה חלק מחוב אבוד. במסגרת פס"ד זה לא נקבעו כללים לגבי מהותו של "חוב אבוד", אך כן נקבעו התנאים שצריכים להתקיים להשבת המע"מ המהווה חלק מחוב אבוד.

בסמוך לאחר מתן פסק הדין הנ"ל, תוקנה תקנה 24 א' לתקנות מע"מ, בה נקבעו כללים להשבת מע"מ בגין חובות אבודים וכן הפיצה רשות המסים חוזר המבהיר את עמדת הרשות בכל סוגית החזר המע"מ בגין חובות אבודים.

ככלל, נקבע בחוזר זה, כי החזר בגין חוב אבוד ניתן יהיה לתבוע אם עברה לפחות חצי שנה מיום הנפקת חשבונית המס וכל עוד לא חלפו שלוש שנים מיום זה. פרק הזמן המינימאלי נועד להבטיח כי אכן עסקינן בחוב שהפך לאבוד ואילו פרק הזמן המכסימאלי נועד ליצור תקופת התיישנות סטטוטורית.

יש הסבורים כי תקופת התיישנות, שנקבעה כאמור בתקנה, נוגדת את הוראות החוק הכללי וכי ניתן לתבוע החזרי מע"מ על חוב אבוד גם אם חלפו שלוש השנים מיום הנפקת חשבונית המס, ובלבד ש:

א. החוב התגבש לכדי "חוב אבוד" לאחרונה.
ב. לא ניתן יהיה לתקוף את הדרישה בטענת שיהוי.
ג. המבקש לתבוע את המס יוכל להוכיח כי הוצאה בשעתו חשבונית מס ושהמס שולם לאוצר המדינה.

אנו ממליצים לכל אחד מכם לבחון את מידת המע"מ בגין חובות אבודים אשר טרם נתבע עד היום.

דצמבר, 2008

רחוב הברזל 3, תל אביב 69710 I טל: 03-5628333
כל הזכויות שמורות 2010